Đại chiến giữa cá mập hổ và cá mập đầu búa

Khoa học
Con cá mập hổ hung hăng ngoạm chặt cá mập búa trong hàm răng sắc nhọn và không ngừng quật qua quật lại.
Xem thêm