Đại dương cần thiết với sự sống trên Trái Đất thế nào?

Khoa học
Biển tạo ra 1/2 lượng oxy con người hít thở, giúp lưu chuyển nhiệt quanh Trái Đất và hấp thụ một lượng lớn CO2.