Đại lý đua nhau giảm giá sốc điện thoại đời cũ

Khoa học
Những model thuộc hàng cao cấp năm 2013 phần lớn đều được các đại lý chủ động giảm giá xuống dưới 10 triệu đồng để thúc đẩy doanh số.
Xem thêm