Đàn bọ rùa rộng 130 km giống cơn bão trên radar thời tiết

Khoa học
Đám mây bọ rùa ở California dày đặc và lớn tới mức trông như một cơn bão khổng lồ trên radar của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ.