Đàn cá hồi hàng nghìn con được máy bay đổ xuống hồ

Khoa học
Máy bay được sử dụng để thả cá xuống nhiều hồ nước trên núi tại bang Utah, Mỹ, nhằm phục vụ người câu.
Xem thêm