Đàn cá 'khủng' trong ngôi chùa ở Huế

Khoa học
Chùa Từ Hiếu, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh an dưỡng, đang nuôi rất nhiều loài cá, nhiều con to 7-10 kg.
Xem thêm