Đàn cá mập trắng ăn sạch xác cá voi 9 mét trong 5 ngày

Khoa học
Xác con cá voi lưng gù dài 8,5 mét bị đàn cá mập háu đói xé tơi tả ở vùng biển ngoài khơi bang Georgia, Mỹ.
Xem thêm