Đàn cá voi sát thủ bao vây hải cẩu, hạ gục con mồi trong chớp mắt

Khoa học
Cá voi sát thủ là loài động vật săn mồi thông minh nhất hành tinh. Chúng là kết hợp của sức mạnh, sự chính xác, trí tuệ, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm.