Đàn 'cá vua' mỗi con gần 40 năm tuổi ở Hà Giang

Khoa học
Đàn cá bỗng của ông Bàn Văn Hào được nuôi từ nguồn nước sạch lấy trên núi, mỗi con gần 40 năm tuổi, môi và vây con trưởng thành thường có màu đỏ.
Xem thêm