Đàn chó hoang đuổi giết hai mẹ con sư tử

Khoa học
Sư tử vốn mạnh mẽ và hung dữ hơn chó hoang rất nhiều lần. Tuy nhiên, với số lượng áp đảo đàn chó hoang đã đuổi cho hai mẹ con sư tử chạy "chối chết".
Xem thêm