Dân làng Ấn Độ quyết vây bắt hổ dữ vồ chết 6 người

Khoa học
Thanh niên trai tráng ở làng Piparia Karam, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cưỡi một đàn voi nhằm truy lùng con hổ dữ đã vồ chết 6 dân làng.
Xem thêm