Đàn sư tử đực hợp sức bắt trâu rừng

Khoa học
Với thân hình to lớn, trâu rừng thường không e ngại những con sư tử đi săn đơn độc. Tuy nhiên, khi bầy sư tử biết cách phối hợp với nhau, trâu rừng đã phải khuất phục.
Xem thêm