Đàn trâu rừng cứu mạng voi con trong vòng vây của sư tử

Khoa học
Nhìn thấy chú voi con bị đàn sư tử bao vây và chuẩn bị “làm thịt”, đàn trâu rừng đã dũng mãnh lao tới, cùng nhau hiệp sức đuổi sư tử, cứu thoát voi con trong gang tấc.
Xem thêm