DMCA.com Protection Status

Đàn voi chết thảm vì cứu voi non rơi xuống thác Địa Ngục gây xúc động

Khoa học
Người ta cho rằng có thể con voi non bị ngã xuống thác và cả đàn voi đã xuống đó để tìm cách cứu nó nhưng bất thành và đành bỏ mạng dưới thác.