Đàn voi hợp sức giải cứu voi con khỏi vũng lầy

Khoa học
Voi là loài động vật có tính bầy đàn cao. Khi một thành viên trong đàn gặp nạn, cả đàn voi sẽ cùng ứng cứu. Đoạn clip sau đây là chứng minh cho nhận định này.
Xem thêm