DMCA.com Protection Status

Đang nằm nghỉ, linh cẩu bị bầy chó hoang hung dữ đánh úp và cái kết bất ngờ

Khoa học
2 con linh cẩu đang nằm nghỉ thì bất ngờ bị đàn chó hoang lao đến tấn công. Trong lúc đang bị kẻ thù vây khốn, linh cẩu lại được giải cứu nhờ một kẻ thù khác.