Đây là cách bầy kiến săn mồi hạ gục ăn thịt hết con cua

Khoa học
Loài kiến nhỏ bé hoạt động theo bầy đàn khi săn mồi. Chúng phân chia nhiệm vụ rõ ràng để có thể hạ gục, ăn thịt con cua nhanh chóng