DMCA.com Protection Status

Để gia súc, gia cầm không lăn đùng ra chết khi rét đậm rét hại

Khoa học
Thời gian tới những đợt rét đậm rét hại sẽ còn liên tục xuất hiện gây ảnh hưởng bất lợi đến đàn gia súc, gia cầm. Để ứng phó và giảm thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm do rét đậm rét hại gây ra, bà con cần thực hiện một số các biện pháp sau.