Đi săn trâu rừng, sư tử bất ngờ nhận kết cục đau đớn

Khoa học
Trâu rừng là con mồi nguy hiểm và đầy rủi ro mà sư tử luôn phải chú ý đề phòng khi giao chiến.