Điện thoại đột ngột bốc cháy trên tay cô gái

Khoa học
Một chiếc điện thoại di động đột ngột bốc cháy trên xe buýt tại thành phố Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc khi cô gái đang cắm sạc.
Xem thêm