Điều gì sẽ xảy ra nếu đổ đồng nóng chảy vào tảng nước đá

Khoa học
Đây là một thí nghiệm thú vị được thực hiện bởi Timon show, khi anh ta đổ đồng nóng chảy vào trong một tảng nước đá nặng khoảng 25 kg. Hiện tượng xảy ra tiếp theo vô cùng thú vị.
Xem thêm