DMCA.com Protection Status

Điều gì xảy ra nếu Everest là núi lửa đang hoạt động?

Khoa học
Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới tính từ mặt nước biển. Nếu nó là một ngọn núi lửa còn hoạt động, con người sẽ phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm không tưởng.