Điều gì xảy ra nếu loài rắn biến mất?

Khoa học
Nọc độc rắn có vai trò quan trọng trong việc phát triển thuốc điều trị bệnh tim. Nếu chúng biến mất, ngành y học sẽ tổn thất lớn.
Xem thêm