Điều gì xảy ra nếu phóng mặt trăng nhân tạo lên quỹ đạo?

Khoa học
Mặt trăng nhân tạo giúp tiết kiệm chi phí đèn đường nhưng sẽ cản trở động vật hoạt động về đêm và tăng nguy cơ mắc bệnh cho con người.