Điều gì xảy ra nếu phóng tên lửa đổ rác lên Mặt Trời?

Khoa học
Ngoài chi phí tốn kém, tên lửa chở rác tới Mặt Trời có nguy cơ bị nổ giữa đường, khiến những chất thải nguy hiểm rơi trở lại Trái Đất.