Điều gì xảy ra nếu Trái Đất thực sự bằng phẳng?

Khoa học
Nếu Trái Đất hình phẳng, trọng lực có tồn tại không? Sẽ còn sự chênh lệch múi giờ hay thứ tự các mùa cũng sẽ bị đảo ngược?
Xem thêm