Điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu trái đất mất oxi 5 giây?

Khoa học
Hằng ngày, chúng ta đều hít thở bằng khí Oxy. Nhưng, bạn có bao giờ tự hỏi rằng nếu Trái Đất mất oxy trong 5 giây thì sẽ như thế nào chưa?
Xem thêm