Độc đáo chiếc thuyền có thể biến hình thành máy bay

Khoa học
Đây được gọi là thuyền bay Ramphos. Nó có thể chạy dưới nước như một chiếc thuyền hoặc bay trên bầu trời như một chiếc máy bay thực sự.