Độc đáo Tuabin không cánh quạt chuyển gió thành điện

Khoa học
Tuabin mô phỏng theo chuyển động đuôi cá, hiệu năng cao gấp 2 lần cối xay gió thông thường, do công ty Saphon Energy phát minh.