Đội cứu hộ Ấn Độ đưa mẹ con rắn hổ lên khỏi giếng sâu

Khoa học
Các nhân viên cứu hộ Ấn Độ mất khoảng một ngày và thay đổi nhiều phương án để đưa hết số rắn hổ mang gặp nạn ra ngoài.
Xem thêm