Đôi kỳ đà khổng lồ bị bắt vì giao phối dưới nền nhà máy

Khoa học
Tiếng động do đôi kỳ đà dài hơn hai mét phát ra khi giao phối thu hút các công nhân nhà máy Thái Lan tới chỗ chúng đang ẩn nấp.
Xem thêm