Đồng loại giải cứu muộn màng, trâu rừng chết thảm trước nanh vuốt sư tử

Khoa học
Dù bầy trâu rừng đã lao tới tấn công bầy sư tử để giải cứu đồng loại, nhưng do dính nhiều vết thương nặng và bị kiệt sức nên chú trâu rừng đã không thể bỏ chạy.
Xem thêm