Drift lùi xe tổng thống Mỹ siêu đẳng

Khoa học
Tay lái lùi chiếc limousine ở tốc độ cao và đốt lốp qua những khúc cua dễ dàng như đang chạy tiến.
Xem thêm