Dự án cầu dây văng có tháp bê tông cao nhất thế giới

Khoa học
Cầu Pingtang đang được xây dựng ở tỉnh Quý Châu, có ba tháp bê tông chịu lực, trong đó, tháp lớn nhất cao tới 332 m.