Dùng cá đuối dụ bắt cua khi nước lên ở Vũng Tàu

Khoa học
Ông Tèo đặt những chiếc rập gắn mồi cá đuối ở cửa khu vực biển khi thủy triều lên dụ cua vào bắt kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày.
Xem thêm