Dũng cảm phản công, hồng hạc thoát khỏi kẻ tử thù ngoạn mục

Khoa học
Chiến đấu không biết mệt mỏi với kẻ thù lớn hơn mình gấp nhiều lần, con chim hồng hạc tìm được đường sống trong chỗ chết, thành công thoát khỏi số phận trở thành thức ăn cho kẻ tử thù.
Xem thêm