Dùng chai nhựa bẫy cá thòi lòi trong rừng ngập mặn Cần Giờ

Khoa học
Đặt bẫy bằng vỏ chai nhựa trong rừng ngập mặn ở Cần Giờ (TP HCM), mỗi ngày, người dân bắt được 2-3 kg cá thòi lòi.