Dùng iPhone 7 làm mồi câu cá

Khoa học
Chiếc iPhone 7 được thành viên PeripateticPandas trên YouTube thử khả năng chống nước bằng cách dùng làm mồi để câu cá.