Dùng súng tự chế săn tôm lúc nửa đêm

Khoa học
Người dân miền núi ở Quảng Ninh dùng súng tự chế bằng những thanh sắt nhỏ, một ống trúc, một đoạn dây cao su để săn tôm lúc nửa đêm.
Xem thêm