Ếch Pipa pipa nở trên lưng mẹ

Khoa học
Trứng của loài ếch Pipa pipa được bảo vệ trên lưng mẹ suốt nhiều tháng trước khi phát triển thành ếch con và chui ra ngoài sống tự lập.