Ếch xanh ẩn mình không thoát khỏi rắn độc

Khoa học
Dù có khả năng ẩn thân trốn khỏi kẻ thù nhưng ếch xanh vẫn bị tóm gọn bởi tốc độ và sức cắn mạnh của rắn độc.