Gà mẹ đại chiến rắn hoang để cứu trứng trong ổ

Khoa học
Một phụ nữ ở Queensland, Australia, ghi lại trận chiến giữa gà mái mẹ và con rắn hoang dài một mét lẻn vào ngấu nghiến ăn trứng lúc nửa đêm.
Xem thêm