Gấu đực đua tốc độ để tán tỉnh con cái

Khoa học
Gấu xám cái có thể chạy với tốc độ lên đến 56 km/h nên gấu đực phải kiên trì đuổi theo, đôi khi mất tới vài ngày.