Ghế phóng - giải pháp cứu mạng phi công

Khoa học
Sau một tiếng nổ lớn, chiếc ghế phóng trên máy bay đẩy bật phi công ra khỏi buồng lái và bung dù thoát nạn.
Xem thêm