Ghê rợn cảnh đàn chó hoang xé xác lợn rừng

Khoa học
Sau khi bắt được lợn rừng tại Savuti, Botswana, đàn chó hoang châu Phi đã cùng nhau xé xác con mồi. Lần đi săn này giúp chúng được bữa ăn no nê.
Xem thêm