Giấc mơ kéo dài bao lâu?

Khoa học
Mỗi giấc mơ thường kéo dài 5-50 phút. Nếu ngủ sớm và đủ 8 tiếng, bạn có thể nhớ được giấc mơ của mình.
Xem thêm