Giải cứu báo hoang sắp chết đuối dưới giếng sâu 15 mét

Khoa học
Báo hoa mai cái được nhóm cứu hộ Ấn Độ kéo lên, kiểm tra sức khỏe rồi thả về tự nhiên.
Xem thêm