Giật mình chứng kiến chim 'quái vật' nuốt chửng thỏ trong 'hai nốt nhạc'

Khoa học
Người xem nhận xét: “Mòng biển là một trong những cỗ máy giết người bị coi thường nhất”.
Xem thêm