Giếng thần Sấm hút nước giữa biển khơi

Khoa học
Hố nước tự nhiên mang tên giếng thần Sấm dường như hút nước đại dương xuống lòng đất trong bức ảnh chụp từ bờ biển Oregon.
Xem thêm