Giun đất có thể biến đất sao Hỏa thành đất trồng

Khoa học
Lần đầu tiên hai con giun đất được sinh ra trong môi trường mô phỏng đất sao Hỏa, mở ra cơ hội biến đất trên sao Hỏa thành đất trồng.